Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD) i amb el Reglament general de protecció de dades (GDPR), LOOM BOX SABADELL informa l’usuari que les dades personals que ens faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària seran incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és LOOM BOX SABADELL, amb CIF B67042853, amb domicili social al carrer Cuba n. 7, 08205 de Sabadell, i seran tractades amb la finalitat únicament de gestionar la relació que ens vincula amb vostè, atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ésser del seu interès, legitimada en base al seu consentiment.

Les dades seran conservades el temps estrictament necessari per a la correcta prestació del servei així com per atendre les responsabilitats que se’n puguin derivar.

L’acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè LOOM BOX SABADELL pugui remetre-li per correu electrònic, a l’adreça facilitada, comunicacions publicitàries o promocionals, informació sobre aquells productes i serveis en els quals vostè pugui trobar-se interessat o considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI). En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a LOOM BOX SABADELL a l’adreça anteriorment indicada o al correu box@crossfit-loom.com manifestant la seva voluntat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i correctes i es compromet a comunicar qualsevol variació en les dades personals a fi i efecte de què sempre i en tot moment es disposi d’informació actualitzada i sense errades.

LOOM BOX SABADELL no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal recollida a través dels formularis o altres vies sense el seu consentiment exprés.

LOOM BOX SABADELL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant-se per escrit a: LOOM BOX SABADELL SL, carrer de Cuba n. 7, 08205 Sabadell, o enviant un correu electrònic a box@crossfit-loom.com, amb el contingut concret del dret exercitat i amb la còpia del document nacional d’identitat o de qualsevol altra acreditació amb validesa legal. Així mateix, podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

L’informem també que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.